Szkolenia dla członków Project Management Group


Będąc pasjonatami zarządzania projektami pragniemy poznawać lepiej wszelkie jego obszary, chcemy się uczyć jak tworzyć projekty najwyższej jakości oraz jak budować dobre relacje i sprzyjające środowisko pracy.

Dlatego na nasze spotkania zapraszamy ludzi pracujących w branży zarządzania, którzy na własnej skórze poczuli niejeden już projekt, ten kończący się sukcesem, jak i ten będący cenną nauką w postaci porażki.

Nabytą wiedzą dzielimy się ze sobą oraz z innymi zapraszając na różnego rodzaju organizowane przez nas otwarte spotkania.

W ramach jednego z takich spotkać w styczniu 2016 r. mieliśmy zaszczyt gościć na Politechnice Wrocławskiej
ówczesnego prezesa Spółki KGHM dr inż. Herberta Wirtha, który to wygłosił prelekcje o tytule “Zarządzanie innowacyjnymi projektami w Spółce KGHM – realne korzyści dla organizacji”

Chcąc się dalej rozwijać i kształcić kultywujemy na naszych spotkaniach wymianę wiedzy i doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez PMGroup wydarzenia!!!